Paragwaj – historia mało znanego kraju

paragwaj

Paragwaj jest krajem śródlądowym położonym w głębi Ameryki Południowej. Jest to terytorium, które, choć dziś wydaje się nie istnieć, było obecne w niektórych z najważniejszych wydarzeń historycznych tego kontynentu. Poznaj szczegóły fascynującej historii Paragwaju.

Historia Paragwaju w czasach kolonialnych

Przed przybyciem Europejczyków region zajmowany obecnie przez Paragwaj był zamieszkiwany przez ludy amazońskie. Pierwsi Europejczycy, którzy postawili stopę na tym terenie, stwierdzili, że zamieszkiwali go amazońscy Awarowie, znani jako Guaraní. Zawierali z nimi sojusze przeciwko innym ludom tubylczym w regionie.

W 1537 r. na brzegu rzeki Paragwaj zbudowano fort wojskowy. W 1541 r. fort uzyskał status miasta i stał się głównym miastem reżimu kolonialnego w Ameryce – Asunción. Asunción było siedzibą do budowy nowych miast. Z tego powodu nazywana jest „matką miast”. Jednymi z najważniejszych miast zbudowanych z Asunción były Buenos Aires, Corrientes i Santa Cruz de la Sierra.

Misje jezuickie w Paragwaju

Warto zwrócić uwagę na jeden z ich wkładów, który stał się elementem tożsamości narodowej w wielu krajach regionu: spożywanie yerba mate. Yerba mate to neotropikalny gatunek drzewa rosnący dziko w dorzeczu górnego biegu rzeki Parana i niektórych jej dopływów w Paragwaju. Od niepamiętnych czasów napój był spożywany przez rdzennych mieszkańców tego regionu.

Spożywanie yerba mate szybko rozpowszechniło się wśród pierwszych europejskich osadników na tym terenie, choć szybko zostało zakazane, ponieważ uznano je za niebezpieczny nałóg. Wreszcie, po ponad 30 latach prześladowań związanych z konsumpcją i komercjalizacją, jezuici otrzymali pozwolenie na jej uprawianie.

Jezuici zmonopolizowali produkcję yerba mate aż do ich wydalenia w 1767 roku. Udało im się udomowić tę roślinę, a jej komercjalizacja stała się głównym źródłem dochodów misji jezuickich. W wyniku monopolu jezuitów konsumpcja tego paragwajskiego produktu rozprzestrzeniła się na wiele regionów Ameryki Południowej. Po wygnaniu jezuitów eksploatacja yerby stała się problematyczna, ponieważ nie znano metod jej produkcji. Dopiero pod koniec XIX wieku Carlos Thays zbadał metody kiełkowania nasion. Jego badania zakończyły się sukcesem i rozprzestrzeniły się na północno-zachodnią część kraju, gdzie rozpoczęto uprawę yerba mate.

Czy wiesz, że Polska oferuje równie piękne, a w niektórych obszarach nawet piękniejsze miejsca? Świetnym tego dowodem mogą być najciekawsze lokacje na Lubelszczyźnie.

Niepodległy Paragwaj

Relacje między rodzicami a dziećmi mogą być bardzo napięte. Miało to miejsce między Asunción a Buenos Aires, ponieważ to ostatnie, mimo że było stolicą bez większych wpływów praktycznie przez cały okres kolonialny, miało uprzywilejowaną pozycję w stosunku do Asunción: możliwość kontrolowania żeglugi na rzece Parana. Dlatego też w kilku przypadkach próbowano odizolować Asunción, ograniczając jego ruch handlowy wzdłuż rzeki. Po utworzeniu w 1776 r. wicekrólestwa Río de la Plata, którego stolicą zostało Buenos Aires, sytuacja paragwajskiego miasta nie uległa poprawie.

Kiedy w Buenos Aires rozpoczął się proces uzyskiwania niepodległości, przywódcy starali się umocnić pozycję nowego rządu na całym terytorium wicekrólestwa. Aby tego dokonać, musieli eksportować rewolucję. Paragwaj postanowił odłączyć się od Buenos Aires, aby podążać własną drogą. W ten sposób Paragwaj rozpoczął swoje niezależne życie.

Po odzyskaniu niepodległości krajem kierowały różne autorytarne rządy, które odizolowały go od sąsiadów. Izolacja ta miała pozytywne skutki, ponieważ doprowadziła do okresu powszechnej prosperity. Z drugiej strony, od lat czterdziestych XIX wieku historia Paragwaju naznaczona była postępem technicznym. Udało im się zbudować flotę handlową składającą się z parowców rzecznych i uruchomić pierwszą odlewnię żelaza w Ameryce Łacińskiej.